Dana van der Kraan


Water­schaps­be­stuurder

Dana van der Kraan is lid van het algemeen bestuur en zit in de vaste adviescommissies Waterveiligheid en Watersystemen. Ze is te bereiken op d.vanderkraan@partijvoordedieren.nl.

Biografie

Dana (1979) is jurist in de forensische psychiatrie. Daarvoor studeerde zij strafrecht aan de Radboud Universiteit. Sinds 2017 is zij actief lid van de werkgroep Nijmegen. Ze verzette zich als kind al fel tegen onrecht: “Dat is een van de redenen waarom ik jurist ben geworden. Beginselen zoals rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid zijn ontzettend belangrijk voor mij. Deze beginselen zijn echter ver te zoeken als het gaat om de wijze waarop wij met onze planeet en al haar bewoners omgaan. De afgelopen jaren ben ik me steeds bewuster geworden van de roofbouw die wij plegen op de natuur, de vervuiling die wij veroorzaken en hoe wij dieren gebruiken voor onze behoeften. En hoe we doelbewust worden misleid, bijvoorbeeld door de voedselindustrie. Het is de hoogste tijd dat we onze oogkleppen afdoen en kritisch kijken naar de ravage die we aanrichten, de tijd dringt. Ik sta te trappelen om mijn steentje aan een schonere en diervriendelijkere wereld bij te dragen. Zo wil ik me binnen het waterschap keihard gaan inzetten voor een stevigere aanpak van de grootste vervuiler en gebruiker van oppervlaktewater: de landbouwsector. Daarnaast wil ik me hard maken voor betere voorlichting door het waterschap, dat is nu onvoldoende. Er moet educatie op scholen komen over problemen rond watervervuiling, zoals de plasticsoep. Want kennis is macht en je kunt niet jong genoeg met scholing beginnen!”

Gerelateerd

'Licht­groene' partijen bekennen kleur

Nieuwsbericht

Op de algemene bestuursvergadering van vandaag kwam onder andere de uitwerking van het klimaatakkoord voor het waterschap ter bespreking."Het klimaatakkoord is niet goed genoeg; het is niet ambitieus genoeg en de doorlooptijd is veel te lang. Het akkoord is gericht op het 'haalbare', niet op het 'nodige'. Ik ben niet de enige die dat vind, meer dan 700 maatschappelijke organisaties hebben een 40-p...

Bijdragen Nieuws