Dana van der Kraan


Water­schaps­be­stuurder

Dana van der Kraan is lid van het algemeen bestuur en zit in de vaste adviescommissies Waterveiligheid en Watersystemen. Ze is te bereiken op d.vanderkraan@partijvoordedieren.nl.

Biografie

Dana (1979) is jurist in de forensische psychiatrie. Daarvoor studeerde zij strafrecht aan de Radboud Universiteit. Sinds 2017 is zij actief lid van de werkgroep Nijmegen. Ze verzette zich als kind al fel tegen onrecht: “Dat is een van de redenen waarom ik jurist ben geworden. Beginselen zoals rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid zijn ontzettend belangrijk voor mij. Deze beginselen zijn echter ver te zoeken als het gaat om de wijze waarop wij met onze planeet en al haar bewoners omgaan. De afgelopen jaren ben ik me steeds bewuster geworden van de roofbouw die wij plegen op de natuur, de vervuiling die wij veroorzaken en hoe wij dieren gebruiken voor onze behoeften. En hoe we doelbewust worden misleid, bijvoorbeeld door de voedselindustrie. Het is de hoogste tijd dat we onze oogkleppen afdoen en kritisch kijken naar de ravage die we aanrichten, de tijd dringt. Ik sta te trappelen om mijn steentje aan een schonere en diervriendelijkere wereld bij te dragen. Zo wil ik me binnen het waterschap keihard gaan inzetten voor een stevigere aanpak van de grootste vervuiler en gebruiker van oppervlaktewater: de landbouwsector. Daarnaast wil ik me hard maken voor betere voorlichting door het waterschap, dat is nu onvoldoende. Er moet educatie op scholen komen over problemen rond watervervuiling, zoals de plasticsoep. Want kennis is macht en je kunt niet jong genoeg met scholing beginnen!”

Gerelateerd

Debat over bodem­daling voor het zomer­reces

Nieuwsbericht

Vandaag vond de laatste vergadering van het algemeen bestuur voor het zomerreces plaats en daarmee (hopelijk) ook de laatste digitale vergadering. We hebben uitgebreid gesproken over het bestuurlijke process rondom bodemdaling in de veenweidegebieden. Door lage waterpeilen in deze veengebieden in Zuid-Holland en Utrecht zakt de grond langzaam weg, een process waarbij veel CO2 vrijkomt. Een mogel...

Bijdragen Nieuws