Handen

Participatie en democratie

Water is van levensbelang voor ons allemaal. Dus niet alleen voor boeren, die momenteel oververtegenwoordigd zijn in het waterschap door de geborgde zetels en hun sterke lobby, terwijl ze ook democratisch gekozen zetels hebben bij andere partijen. De Partij voor de Dieren streeft na dat iedere inwoner zich betrokken voelt bij het werk van het waterschap en er ook de vruchten van plukt. De klimaatcrisis stelt ons voor uitdagingen waarbij we alle hens aan dek nodig hebben om het tij te keren.