Een planeetbrede visie


Laat je idealen niet in het water vallen!

Onze idealen

Onze mensen

Actueel

Dana legt stem­ver­klaring af tijdens de Algemeen Bestuurs­ver­ga­dering

Stemverklaring solidariteitsregeling muskusrattenbestrijding

Afgelopen vrijdag stond het thema solidariteitsregeling muskusrattenbestrijding op de agenda tijdens de Algemeen Bestuursvergadering. Onze waterschapsbestuurder Dana van der Kraan legde hierover een stemverklaring af. Lees de volledige verklaring in onze bijdragen.

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid