Een planeetbrede visie


Laat je idealen niet in het water vallen!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Onze mensen

Actueel

Demon­stratie tegen de verdrin­kingsdood

Nieuwsbericht

In 2019 besloten de Nederlandse waterschappen om de jacht op de muskusrat te intensiveren met als doel deze dieren in ons land nagenoeg uit te roeien. Sindsdien voert de Unie van Waterschappen een ware propaganda-strijd om de Nederlandse bevolking ervan te overtuigen dat de dood en ellende die deze nieuwe strategie oplevert gerechtvaardigd is "voor onze veiligheid". Vandaag klonk er een ander gelu...

Bodem­daling en toezeg­gingen

Nieuwsbericht

Een van de belangrijkste bespreekstukken op de eerste algemene bestuursvergadering van dit jaar ging over bodemdaling in de veenweidegebieden (de Alblasserwaard en gemeente Vijfheerenlanden). Wanneer het veen droogvalt gaat het inklinken en daalt de bodem. Bovendien komen bij het droogvallen van het veen enorme hoeveelheden broeikasgassen vrij. Daarnaast levert het een steeds groter wordende veili...

Water­schap krijgt kritiek over duur­zaamheid van Wijchense gemeen­teraad

In de pers

Op de website van regionale omroep RN7 verscheen dit artikel over een vergadering van de Wijchense gemeenteraad waarin raadsleden zich kritisch uitspreken over de houding van Waterschap Rivierenland ten opzichte van "zon op water"-initiatieven. Fractievoorzitter Paul van Gent werd gevraagd om een reactie: "In principe moeten we het natuurlijk toejuichen als gemeentes meer duurzame energie willen o...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid