Paul van Gent


Water­schaps­be­stuurder en frac­tie­voor­zitter

Paul van Gent (1985) is sinds maart 2019 lid van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland namens de Partij voor de Dieren. Sinds die tijd is hij ook fractievoorzitter.

Portefeuille

Paul is lid van de vaste adviescommissie Waterketen. Daarmee is hij woordvoerder op de volgende onderwerpen:

 • Zuivering van rioolwater
 • Verwerking van rioolslib
 • Energietransitie
 • Circulariteit
 • Biodiversiteit
 • Stikstof
 • Medicijnresten
 • Microplastics

Nevenfuncties

 • Freelancer bij Made to Measure Solutions (bezoldigd)
 • Programmamanager Communicatie bij Nederlandse Vereniging voor Veganisme (bezoldigd)
 • Secretaris landelijk partijbestuur bij Partij voor de Dieren (onbezoldigd)
 • Reservelid kascontrolecommissie bij Nederlandse Vereniging voor Veganisme (onbezoldigd)

Gerelateerd

Bijdragen Nieuws