Demon­stratie tegen de verdrin­kingsdood


Nieuws­be­richt

28 februari 2020

In 2019 besloten de Nederlandse waterschappen om de jacht op de muskusrat te intensiveren met als doel deze dieren in ons land nagenoeg uit te roeien. Sindsdien voert de Unie van Waterschappen een ware propaganda-strijd om de Nederlandse bevolking ervan te overtuigen dat de dood en ellende die deze nieuwe strategie oplevert gerechtvaardigd is "voor onze veiligheid". Vandaag klonk er een ander geluid. In Amersfoort, waar de Unie van Waterschappen vergaderde over de manier waarop ze de jacht willen intensiveren, vond een protestactie plaats, georganiseerd door Animal Rights en Fauna4Life. Natuurlijk was de Partij voor de Dieren ook aanwezig, in de vorm van Tweede Kamerlid Frank Wassenberg, diverse waterschapsbestuurders, waaronder natuurlijk ook Paul en Dana, en andere actieve leden van de partij.

Achteraf hebben onze waterschapsbestuurders de commissievergadering van de Unie van Waterschappen vanaf de publieke tribune bijgewoond. Speciaal voor de gelegenheid was er voor een extra grote zaal gekozen. Nooit eerder zaten er zoveel mensen op de publieke tribune.

Diverse media gaven aandacht dit protest, waaronder het AD en Hart van Nederland.