Water­schap krijgt kritiek over duur­zaamheid van Wijchense gemeen­teraad


In de pers

20 februari 2020

Op de website van regionale omroep RN7 verscheen dit artikel over een vergadering van de Wijchense gemeenteraad waarin raadsleden zich kritisch uitspreken over de houding van Waterschap Rivierenland ten opzichte van "zon op water"-initiatieven. Fractievoorzitter Paul van Gent werd gevraagd om een reactie: "In principe moeten we het natuurlijk toejuichen als gemeentes meer duurzame energie willen opwekken. Bij 'zon op water' zien we wel dat natuurbeschermingsorganisaties kritisch zijn over mogelijke gevolgen voor dieren. Daar moeten we natuurlijk alert op zijn. Als alle daken al vol liggen en er blijft een energievraag over, dan zou het zonde zijn als het waterschap zonder goede reden dwarsligt."

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Brabants Dagblad rapporteert over ontbrekend visplan

In het Brabants Dagblad verscheen deze week een uitgebreid artikel over het ontbrekende visplan. Hetzelfde artikel verscheen ...

Lees verder

Demonstratie tegen de verdrinkingsdood

In 2019 besloten de Nederlandse waterschappen om de jacht op de muskusrat te intensiveren met als doel deze dieren in ons lan...

Lees verder