Lysanne Jackson


Water­schaps­be­stuurder

Lysanne Jackson (1986) is sinds maart 2023 lid van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland namens de Partij voor de Dieren. Van mei 2020 tot maart 2023 was ze burgerlid van de vaste adviescommissie Watersysteem.

Portefeuille

Lysanne is lid van de vaste adviescommissie Waterveiligheid. Daarmee is zij woordvoerder op de volgende onderwerpen:

  • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
  • Zorgplicht
  • Muskus- en beverratten
  • Bevers
  • Integraal Rivier Management (IRM)
  • Schadebeleid

Nevenfuncties

  • Rapportagemedewerker bij NLadviseurs (bezoldigd)

Gerelateerd

Bijdragen Nieuws