Lysanne Jackson


Burgerlid

Lysanne Jackson is burgerlid van de vaste adviescommissies Watersysteem. Ze is te bereiken op l.jackson@wsrl.nl.

Biografie

Lysanne (1985) is afgestudeerd in Bos- en Natuurbeheer aan de Universiteit van Wageningen. Ze is ook actief lid van de werkgroep Culemborg en was tot 2020 algemeen bestuurslid bij afdeling Gelderland. Lysanne probeert met enthousiasme en een positieve instelling mensen om zich heen aan te steken. “De Partij voor de Dieren is mijn partij vanwege onze gedeelde passie voor natuurbescherming. Ik heb ervaring in natuureducatie, het creëren van milieubewustzijn, ecologisch onderzoek en het organiseren van evenementen. Deze ervaring wil ik inzetten bij het waterschap omdat daar nog veel te winnen valt. Voldoende zuiver water is een vereiste voor al het leven. Door klimaatverandering hebben we vaak last van droogte en stortbuien en het onnatuurlijk laag houden van het waterpeil voor de landbouw kan dan rampzalig zijn. Ik wil de vervuiling van het water door landbouwgif, chemische afvalstoffen, plastic en vooral mest aanpakken.”

Gerelateerd

Gaan we een wind­turbine en vissteigers bouwen?

Nieuwsbericht

Het zomerreces is afgelopen en de eerste commissievergaderingen hebben weer plaats gevonden. We praten jullie graag bij. De plannen voor de bouw van windmolen van ruim 200 meter op de rwzi in Arnhem wankelen steeds meer. Voorafgaand aan de commissievergadering zijn een handjevol bestuursleden, waaronder fractievoorzitter Paul van Gent, gaan kijken op de geplande locatie. De rwzi ligt aan de rand ...

Nieuws