Kandi­da­ten­lijst 2019 vast­ge­steld


Nieuws­be­richt

8 februari 2019

Het centraal stembureau heeft de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen 2019 in Rivierenland officieel vastgesteld. De Partij voor de Dieren heeft lijstnummer 7 gekregen. De kandidatenlijst is als volgt:

Paul van Gent en zijn partner delen hun huishouden al jaren met een klein groepje opvangcavia’s. “Vanuit de ervaring met deze knaagdieren is de link naar het waterschap snel gelegd. De bestrijding van gravende knaagdieren door het waterschap is namelijk volstrekt onnodig, erg kostbaar en ook nog eens uitermate wreed. Een kwade zaak die geen enkele liefhebber van knaagdieren onberoerd laat.” Ook voor burgers moet er veel veranderen bij het waterschap: “Burgers vervuilen het minst maar betalen het meest aan waterschapslasten. De Partij voor de Dieren vindt dat ook hier het principe ‘de vervuiler betaalt’ moet gelden. Als lijsttrekker ga ik me ook daar hard voor maken. Nu winnen de belangen van boeren en bedrijven het nog té vaak van de belangen van burgers en natuur.”

Paul (1985) is bijna 10 jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer in de ICT. Daarnaast doet hij wetenschappelijk onderzoek in de taalkunde aan de Radboud Universiteit. Sinds 2018 is hij coördinator van de werkgroep Nijmegen.

Dana van der Kraan verzette zich als kind al fel tegen onrecht: “Dat is een van de redenen waarom ik jurist ben geworden. Beginselen zoals rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid zijn ontzettend belangrijk voor mij. Deze beginselen zijn echter ver te zoeken als het gaat om de wijze waarop wij met onze planeet en al haar bewoners omgaan. De afgelopen jaren ben ik me steeds bewuster geworden van de roofbouw die wij plegen op de natuur, de vervuiling die wij veroorzaken en hoe wij dieren gebruiken voor onze behoeften. En hoe we doelbewust worden misleid, bijvoorbeeld door de voedselindustrie. Het is de hoogste tijd dat we onze oogkleppen afdoen en kritisch kijken naar de ravage die we aanrichten, de tijd dringt. Ik sta te trappelen om mijn steentje aan een schonere en diervriendelijkere wereld bij te dragen. Zo wil ik me binnen het waterschap keihard gaan inzetten voor een stevigere aanpak van de grootste vervuiler en gebruiker van oppervlaktewater: de landbouwsector. Daarnaast wil ik me hard maken voor betere voorlichting door het waterschap, dat is nu onvoldoende. Er moet educatie op scholen komen over problemen rond watervervuiling, zoals de plasticsoep. Want kennis is macht en je kunt niet jong genoeg met scholing beginnen!”

Dana (1979) is jurist in de forensische psychiatrie. Daarvoor studeerde zij strafrecht aan de Radboud Universiteit. Sinds 2017 is zij actief lid van de werkgroep Nijmegen.

Frank de Gram uit Nijmegen is nummer 3 op de kieslijst. “Vanuit mijn empathische houding ben ik begin 2017 actief geworden voor de Partij voor de Dieren. Ik ben voorvechter van veganisme, circulair werken en behoud en vergroting van biodiversiteit. Ik zet me in voor de Partij voor de Dieren omdat deze partij als enige de lange termijn en het welzijn van de gehele planeet met al haar bewoners voor ogen heeft.” Voor het vergroten van biodiversiteit ziet hij kansen bij het waterschap. “Door in het maaibeleid rekening te houden met planten en dieren en door het natuurlijk inrichten van oevers, dijken en waterkant kunnen we verloren biodiversiteit herstellen.”

Frank (1984) is afgestudeerd kunsthistoricus. Hij is al geruime tijd werkzaam in zorg en welzijn. Sinds 2018 is hij fractievolger bij de gemeenteraadsfractie in Nijmegen.

Eline Lauret vindt dat we een verantwoordelijkheid hebben voor alle levende wezens, voor de planeet en voor toekomstige generaties. “Belangrijk onderdeel van de leefomgeving is water. Het moet aanwezig zijn, niet te veel en niet te weinig, en de kwaliteit moet goed zijn. Afgelopen zomer was één van de warmste en droogste zomers tot nu toe. Te weinig water in de rivieren, te lage grondwaterstand, uitgedroogde planten, te weinig water en voedsel voor dieren. Klimaatverandering wordt een steeds urgenter probleem.” Ook daarom stelde zij zich kandidaat voor het waterschap. “Het waterschap speelt een grote rol in hoe we met de gevolgen van klimaatverandering omgaan, maar bij politieke besluiten zijn menselijke en economische belangen meestal doorslaggevend. De belangen van wat waardevol is, maar weerloos, worden ten onrechte vaak niet meegenomen. Daar ga ik me met hart en ziel voor inzetten!”

Eline (1964) is cultuurpsycholoog. Ze werkte voor de diverse natuur- en dierenwelzijnsorganisaties zoals Das & Boom, de Dierenbescherming, Stichting AAP en de NDFO. Sinds maart 2018 is ze raadslid bij de gemeenteraadsfractie in Nijmegen.

Joop de Jonge weet uit eigen ervaring wat waterveiligheid inhoudt: “Ik woon zelf tussen de rivieren – buitendijks direct aan de rivier de Rijn – dus ik weet heel goed wat de primaire taak van een waterschap is: zorgen voor veilige dijken. In 1995 ben ik zelfs geëvacueerd vanwege het hoge water, samen met ruim 200.000 andere inwoners van de Betuwe.” Én hij weet als raadslid in de gemeente Buren het Partij voor de Dieren-verhaal over te brengen: “Door mijn verkiezing in de gemeenteraad in 2010 kwam er ook in de regio Rivierenland aandacht voor dieren, natuur en milieu. De problemen in de bio-industrie, stalbranden, het gifgebruik in de landbouw, dier- en milieuvriendelijk groenbeheer en maaibeleid, aandacht voor dieren bij het baggeren van sloten, ik zet het allemaal op de agenda in de gemeente en als ik de kans krijg, ook bij het waterschap.”

Joop (1960) heeft de HTS gedaan. Naast zijn werk is hij jarenlang voorzitter geweest van de afdeling Rivierenland van de Dierenbescherming. Sinds 2010 is hij fractievoorzitter en raadslid bij de gemeenteraadsfractie in Buren.

Emily Jansen vond het als klein kind al vreemd om dieren te eten. “Met politiek was ik nooit echt bezig geweest. Totdat ik anderhalf jaar geleden lid werd van de Partij voor de Dieren. Er is dus wél een partij die zich inzet voor alles wat ik belangrijk vind. De Partij voor de Dieren is de enige partij die opkomt voor álles wat leeft op onze mooie aardbol.” Daarom voelt Emily zich zo betrokken bij de partij. “Respect voor mens, dier en natuur. De liefde voor de natuur lijkt steeds meer te verwateren door andere belangen en prioriteiten. Wij kunnen dit tegenhouden en het respect voor ons leefgebied bewaren. Natuur bestaat grotendeels uit water en is essentieel voor ons leven op aarde. Ook zonder dieren zijn wij nergens. Dus stel de veiligheid van mens en dier voorop, met respect voor elkaar en voor het ecosysteem.”

Emily (1992) werkt als medisch secretaresse voor chirurgen en orthopeden in een Arnhems ziekenhuis. Daarnaast is Emily coördinator van de werkgroep Arnhem.

Lysanne Jackson probeert met enthousiasme en een positieve instelling mensen om zich heen aan te steken. “De Partij voor de Dieren is mijn partij vanwege onze gedeelde passie voor natuurbescherming. Ik heb ervaring in natuureducatie, het creëren van milieubewustzijn, ecologisch onderzoek en het organiseren van evenementen. Deze ervaring wil ik inzetten bij het waterschap omdat daar nog veel te winnen valt. Voldoende zuiver water is een vereiste voor al het leven. Door klimaatverandering hebben we vaak last van droogte en stortbuien en het onnatuurlijk laag houden van het waterpeil voor de landbouw kan dan rampzalig zijn. Ik wil de vervuiling van het water door landbouwgif, chemische afvalstoffen, plastic en vooral mest aanpakken.” Ook democratisch is er iets mis bij de waterschappen legt Lysanne uit: “Het waterschap kent een systeem met ‘geborgde zetels’: een aantal zetels in het waterschapsbestuur wordt niet middels verkiezingen gevuld maar zijn gereserveerd voor de agrarische sector, bedrijven en terreinbeheerders. Die zetels wil ik aan de kiezers teruggeven. Ik wil me inzetten voor een democratisch bestuur en schoon water voor mens, dier en natuur.”

Lysanne (1986) is afgestudeerd in Bos- en Natuurbeheer aan de Universiteit van Wageningen. Sinds 2016 is Lysanne algemeen bestuurslid bij de afdeling Gelderland. Daarnaast is zij coördinator van de werkgroep Culemborg.

Diana van Kruistum hecht veel waarde aan respect voor de natuur en voor dieren. “Dieren zie ik als individuen met recht op een waardig leven, in het verlengde van hun natuurlijke behoeften. De mens heeft niet het recht om dier en natuur uit te buiten. Hoe ik in het leven sta, uit zich in keuzes die ik maak als consument (je kiest ook met je mes en vork) en in de politiek: Partij voor de Dieren.”

Diana (1965) is sinds de jaren ’80 actief op het gebied van dierenbescherming. Van 1996 tot 2018 werkt ze als asielbeheerder in Tiel. Sinds 2018 is ze werkzaam als docent vluchtelingenwerk en sociaal werker. Daarnaast is Diana burgerraadslid en fractiemedewerker bij de gemeenteraadsfractie in Buren.

Nik Linders ziet duurzaamheid, milieu en mededogen als de hoogste prioriteiten voor goed bestuur. “De zwaksten in onze samenleving die niet voor zichzelf kunnen spreken worden vergeten in het beleid. Ik wil hun positie centraal stellen. Niemand moet achterblijven. Milieuvriendelijk beleid biedt kansen voor duurzame samenwerking, meer werkgelegenheid én een socialere samenleving waarbij iedereen meetelt. Oók zij die niet voor zichzelf kunnen spreken. Bij het waterschap wil ik me met name inzetten voor het behoud van biodiversiteit en vruchtbare ecosystemen in ons mooie waterschap. Daarbij hoort ook het zoeken naar betaalbare, duurzame en milieuverantwoorde alternatieven voor veelal onnodig vervuilend waterverkeer.”

Nik (1985) werkt als lead developer bij een online marketingbureau. Daarnaast doet hij een master politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2018 is hij fractievolger bij de gemeenteraadsfractie in Nijmegen.

Silver Sypitzki heeft een groot hart voor dieren en een schone leefomgeving. “Wat was ik blij toen daar plotseling de Partij voor de Dieren was. Ik had anders niet meer geweten op welke partij ik had willen stemmen. Mijn hart gaat vooral uit naar de dieren in de vee-industrie. Ik zet me elke dag in voor een eind aan die industrie. Ook houd ik me bezig met het zwerfafval. Zo schadelijk voor de dieren en het milieu. Zo zonde, al die troep hier in de Lek en in de uiterwaarden!”

Silver (1953) heeft de Gerrit Rietveld Academie gedaan, hij is schilder en beeldend kunstenaar. Ook is hij oprichter van de actiegroep Schoon Culemborg, waarmee hij zeer regelmatig zwerfafval opruimt. Daarnaast is hij actief lid van de werkgroep Culemborg.

Amber Pater vindt dat het tijd wordt dat we erkennen dat de natuur en het klimaat essentieel zijn om onze omgeving leefbaar te houden in de toekomst. “Als Informatica-student leer ik over de ontwikkelingen van technologie en hoe we ons kunnen voorbereiden op de innovaties van de toekomst. Maar eigenlijk moeten wij ons qua toekomst helemaal niet zo druk maken om de technologie. Veel zorgelijker is onze Aarde! Als de mens zo blijft omgaan met onze natuur en vooral ons klimaat als zij nu doet, blijft er geen leefbare planeet over. Als lijstduwer bij de Partij voor de Dieren wil ik mensen tot inzicht laten komen dat het tijd is voor verandering. De technologie kan zich nog zo snel ontwikkelen, maar de aarde zal zij niet kunnen vervangen!”

Amber (1999) doet een dubbele bachelor Wiskunde én Informatica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 2017 is ze actief lid van de werkgroep Nijmegen.

Michelle van Doorn koos al jong voor een dieet zonder dierenleed: “Mam, ik word vegetariër”, zei ze als elfjarige. “Ik had ontdekt wat mensen allemaal met dieren uitvreten. Dat vleesconsumptie ook funest is voor onze aarde wist ik toen nog niet. Maar wat ik wel al besefte, is dat je zelf invloed hebt op de wereld, simpelweg door bewust te zijn van wat je koopt en wat je eet. M’n moeder zei: ‘Ok!’, en na een jaar werd er thuis bijna helemaal geen vlees meer gegeten. Als je structureel wat wilt veranderen, moet je laten zien wat er mis is, maar ook hoe het anders kan. En je moet wetten en regelgeving aanpassen.”

Michelle (1970) is voorzitter geweest van de afdeling Gelderland. Sinds 2018 is ze fractievoorzitter en raadslid bij de gemeenteraadsfractie in Nijmegen.

Albert Zwarteveen heeft zich de afgelopen vier jaar als waterschapsbestuurder voor de Partij voor de Dieren Rivierenland ingezet om dierenwelzijn en zorg voor het milieu bij alle beleidsmakers tussen de oren te krijgen. “In het platteland, waar veel meer landbouwdieren dan mensen wonen, valt dat niet mee. Ook het fruit en de laanbomen die bij ons worden geteeld worden gevoed en ‘beschermd’ met mest en bestrijdingsmiddelen. De monoculturen verarmen de bodem en verzieken mens en dier. Wij zijn dus hard nodig om een tegengeluid te laten horen.”

Albert (1963) is werkzaam als adviseur bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat. Sinds 2015 is hij waterschapsbestuurder in Rivierenland. Sinds 2018 is hij daarnaast ook raadslid bij de gemeenteraadsfractie in Buren.