Femmeke Rieze­bosch


Commis­sielid

Femmeke Riezebosch (1985) is sinds maart 2023 commissielid voor Partij voor de Dieren Rivierenland.

Portefeuille

Femmeke is lid van de vaste adviescommissie Watersysteem. Daarmee is zij woordvoerder op de volgende onderwerpen:

 • Peilbesluiten en peilbeheer
 • Watertekort en droogte
 • Baggeren
 • Klimaatadaptatie en wateroverlast
 • Veenweides
 • Grondwater
 • Gebiedsprogramma A5H
 • Water en bodem sturend
 • Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
 • Waterkwaliteit
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • Nieuwe stoffen
 • Zwemwater

Nevenfuncties

Femmeke heeft momenteel geen nevenfuncties.

Gerelateerd

Nieuws