Jacht op de bever geopend


Schrif­te­lijke vragen

24 oktober 2022

Schriftelijke vragen

Nijmegen, 15 december 2021,

Betreft: Jacht op de bever geopend

Geacht college van dijkgraaf en heemraden,

Op woensdagavond 19 oktober heeft het waterschap nabij Wamel twee bevers gedood. Op 20 oktober zijn leden van de commissie waterveiligheid geïnformeerd over dit trieste feit. Op 21 oktober verscheen hierover een artikel bij Omroep Gelderland waarin het waterschap claimde dat “op korte termijn andere maatregelen geen uitkomst boden bij een onaanvaardbaar risico bij de start van het hoogwaterseizoen” [1].

Conform artikel 4.5 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019, leg ik u de volgende vragen voor:

 1. Betreurt het college, net als de Partij voor de Dieren, dat deze beschermde dieren zijn gedood?

 2. Kunt u gedetailleerd antwoord geven op de volgende vragen over deze specifieke situatie:

  1. Welke preventieve maatregelen u heeft getroffen om graverij te voorkomen?

  2. Welke schadeherstel u heeft getroffen om graafschade ongedaan te maken?

  3. Hoe heeft u de situatie gemonitord om op tijd maatregelen onder A en B te kunnen treffen?

  4. Kunt u een kaart aanleveren van het leefgebied van deze bevers, waarop tevens te zien is waar de maatregelen onder A, B en C zijn genomen?

  5. Kunt u een exacte tijdlijn van A, B en C geven?

  6. Kunt u een overzicht van de kosten van A, B en C geven?

 3. Kunt u aangeven wat er zou zijn gebeurd als het waterschap deze dieren niet had gedood maar de monitoring en het schadeherstel had geïntensiveerd naar een niveau waarop de waterveiligheid niet in het geding zou komen? Hoeveel meerkosten had dit opgeleverd?

 4. Kunt u aangeven in hoeverre kosten meegewogen zijn in de beslissing deze dieren te doden?

 5. In de betreffende e-mail wordt toegelicht dat een afrastering zal worden geplaatst om te vermijden dat vanuit de uiterwaarden opnieuw bevers zich vestigen in het Oude Wiel.
  1. Waarom is deze afrastering niet eerder geplaatst?

  2. Waarom denkt u dat deze afrastering in de toekomst wél effect zal sorteren tegen graverij door andere bevers?

  3. Hadden deze twee bevers nog geleefd als het waterschap deze afrastering eerder had aangelegd?

  4. In de betreffende e-mail wordt toegelicht dat een afrastering zal worden geplaatst om te vermijden dat vanuit de uiterwaarden opnieuw bevers zich vestigen in het Oude Wiel.

 6. Is er op deze locaties gepoogd een hoogwatervluchtplaats te creëren, als alternatief voor de bevers voor het graven van holen in dijken, zoals wordt bepleit op de website van waterschap Rivierenland?
 7. In het artikel wordt toegelicht dat het doden gebeurt door professionals. Wie zijn deze professionals?
 8. Kunt u in de toekomst de fractie van de Partij voor de Dieren, indien afschot zal gaan plaatsvinden, hierover informeren voordat het afschot plaats zal gaan vinden?

Ik zie de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met (dier)vriendelijke groet,

Dana van der Kraan
Fractie Partij voor de Dieren

-----

[1] https://www.gld.nl/nieuws/7791267/bevers-graven-in-dijken-hun-eigen-graf-jacht-op-de-dieren-is-geopend


Antwoord op schriftelijke vragen

Bekijk de antwoorden van Waterschap Rivierenland op deze schriftelijke vragen hier: https://cuatro.sim-cdn.nl/waterschaprivierenland/uploads/2022-10-25-schriftelijke-vragen-jacht-op-de-bever-geopend-pvdd.pdf


Bekijk alle andere antwoorden van Waterschap Rivierenland op onze schriftelijke vragen via deze link: https://www.waterschaprivierenland.nl/schriftelijke-vragen

Interessant voor jou

Gastvrije Waaldijk

Lees verder

Alle eendjes zwemmen in het (vervuilde) water

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer