Hond Nina in muskus­rat­tenklem bij ‘t Meertje


Schrif­te­lijke vragen

17 augustus 2021

Schriftelijke vragen

Nijmegen, 17 augustus 2021,

Betreft: Hond Nina in muskusrattenklem bij ‘t Meertje

Geacht college van dijkgraaf en heemraden,

Op 11 augustus 2021 verscheen in De Gelderlander [1] een artikel over hond Nina die in ’t Meertje in een muskusrattenklem van waterschap Rivierenland terecht is gekomen. Het kostte veel moeite om Nina uit de klem te bevrijden, zij had veel pijn en ze beet zelfs naar haar baasje.

Conform artikel 4.5 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019, leg ik u de volgende vragen voor:

 1. Hoe groot is de graafschade door muskus- en beverratten de afgelopen jaren geweest om en nabij de plek waar hond Nina in de muskusrattenklem terecht is gekomen? Kunt u dit in kosten uitdrukken?

 2. Hoeveel muskus- en beverratten zijn de afgelopen jaren gedood om en nabij de plek waar hond Nina in de muskusrattenklem terecht is gekomen?

 3. Welke bijvangst (hoeveelheid en soort) is gewond geraakt dan wel gedood om en nabij de plek waar hond Nina in de muskusrattenklem terecht is gekomen?

 4. Waar en hoeveel muskusrattenklemmen zijn binnen waterschap Rivierenland geplaatst op plekken waar recreatie (in de ruimste zin van het woord, zoals het uitlaten van honden) in de nabije omgeving plaats kan vinden?

 5. In het artikel staat vermeld dat geprobeerd wordt de muskusratten zo effectief en diervriendelijk mogelijk te vangen.

  1. Wat verstaat waterschap Rivierenland onder het woord ‘diervriendelijk’?

  2. Hoe vaak worden geplaatste muskusrattenklemmen gecontroleerd op de vangst van dieren?

  3. Waaruit kan het leed bestaan voor gevangen dieren bij het disfunctioneren van een muskusrattenklem?

 6. In het artikel staat vermeld dat muskusrattenklemmen niet op plaatsen worden geplaatst waar honden mogen loslopen. Desalniettemin is de Partij voor de Dieren van mening dat waarschuwingsborden ertoe kunnen bijdragen dat er – naast muskus- en beverratten – geen extra slachtoffers vallen. Is waterschap Rivierenland bereid tot het plaatsen van waarschuwingsborden?
  1. Zo ja, binnen welke termijn kan dit plaatsvinden?
  2. Zo nee, waarom niet?

Ik zie de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Dana van der Kraan
Fractie Partij voor de Dieren

----

[1] https://www.gelderlander.nl/home/hond-nina-loopt-in-t-meertje-bij-wylerbergmeer-in-een-klem-voor-muskusrat-ze-beet-me-zoveel-pijn-had-ze~a6d20d23/


Antwoord op schriftelijke vragen

Bekijk de antwoorden van Waterschap Rivierenland op deze schriftelijke vragen hier: https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/2021-08-24-vragen-en-antwoorden-vragen-fractie-pvdd-over-hond-nina-in-muskusrattenklem.pdf

Bekijk alle andere antwoorden van Waterschap Rivierenland op onze schriftelijke vragen via deze link: https://www.waterschaprivierenland.nl/schriftelijke-vragen

Interessant voor jou

Laatbloeiers in maaibeleid

Lees verder

Alweer vissterfte bij Kanaalstraat/Oude Medelsestraat in Tiel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer