Bomenkap bij het Wyler­bergmeer


Schrif­te­lijke vragen

22 februari 2021

Schriftelijke vragen

Nijmegen, 22 februari 2021

Betreft: Bomenkap bij het Wylerbergmeer

Geacht college van dijkgraaf en heemraden,

Op 5 februari 2021 verscheen in De Gelderlander [1] een artikel over de kap van enkele tientallen bomen langs een wetering bij het Wylerbergmeer in Beek. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap stelde dat deze kap door waterschap Rivierenland nooit had mogen plaatsvinden en dat otters, ijsvogels en bevers in één klap hun beschutting zijn kwijtgeraakt. Door waterschap Rivierenland wordt gesteld dat de watergang werd bedreigd door overhangende bomen en takken die in het water dreigden te vallen en dat het groen op de andere oever nog voldoende beschutting biedt voor dieren.

Conform artikel 4.5 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019, leg ik u de volgende vragen voor:

 1. Op dit perceel zijn ongeveer tweeënhalf jaar geleden vernielingen aan bomen aangebracht door de pachter, waterschap Rivierenland is van deze vernielingen destijds van op de hoogte gebracht door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Is door het waterschap rekening gehouden met deze voorgeschiedenis?
  1. Zo ja, hoe dan?
  2. Zo nee, waarom niet?
 2. Door de provincie Gelderland is aan de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap destijds extra aandacht voor deze houtopstand tijdens toezichtcontroles toegezegd. Was waterschap Rivierenland op de hoogte van deze toezegging?
  1. Zo ja, hoe is door waterschap Rivierenland rekening gehouden met deze toezegging?
  2. Zo nee, waarom niet?
 3. In het artikel staat vermeld dat er lang geen onderhoud was geweest en dat er moest worden ingegrepen.
  1. Wie was verantwoordelijk voor dit onderhoud?
  2. Hoe vaak diende dit onderhoud plaats te vinden? Is deze frequentie vastgelegd?
  3. Waarom heeft dit onderhoud niet plaatsgevonden?
 4. In het artikel staat vermeld dat een veldwerkbureau heeft geoordeeld dat het groen op de andere oever nog voldoende beschutting biedt: is overwogen een second opinion plaats te laten vinden?
  1. Zo nee, waarom niet?
  2. Zo ja, wat was de uitkomst van deze second opinion?
 5. Waarom heeft geen gefaseerde kap plaatsgevonden (zoals ook namens de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap als alternatief wordt geopperd)?
 6. Waarom is er niet voor gekozen om de overhangende bomen en takken gedeeltelijk te kappen (dus alleen de overhangende gedeeltes)?
 7. Waarom is er voor gekozen om de wortels kapot te frezen?
 8. In hoeverre is bij de bomenkap rekening gehouden met de verbinding tussen natuurgebieden?
 9. Gaat u ter compensatie bomen terug planten? Indien het antwoord ‘nee’ is, kunt u dit nader toelichten?

  Ik zie de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Dana van der Kraan
  Fractie Partij voor de Dieren

  ----------

  [1] https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/natuurbeschermers-kwaad-over-bomenkap-bij-wylerbergmeer~a73f0e33/

  Antwoord op schriftelijke vragen

  Bekijk de antwoorden van Waterschap Rivierenland op deze schriftelijke vragen hier: https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/2021-03-17-vragen-en-antwoorden-fractie-pvdd-over-bomenkap-wylerbergermeer_zonder-adres.pdf

  Bekijk alle andere antwoorden van Waterschap Rivierenland op onze schriftelijke vragen via deze link: https://www.waterschaprivierenland.nl/schriftelijke-vragen

  Interessant voor jou

  Schoon en gezond water in 2027

  Lees verder

  Bijdrage van het waterschap aan de plastic soep

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer