Schoon en gezond water in 2027


Motie

27 november 2020

Conform artikel 4.3 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 27 november 2020,

Constaterende dat:

  • Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) waterbeheerders aan de lat staan om ervoor te zorgen dat uiterlijk 2027 de grond- en oppervlaktewateren in Waterschap Rivierenland gezond en schoon zijn;

Overwegende dat:

  • We met de voorgestelde inspanningen de afgesproken waterkwaliteitsdoelen in 2027 niet zullen halen;

Verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden om;

  • Zolang we volgens de prognoses de doelen in 2027 niet halen, jaarlijks extra maatregelen voor te stellen aan het Algemeen Bestuur zodat in 2027 deze doelen alsnog zijn gehaald;

En gaat over tot de orde van de dag.

Dana van der Kraan – Fractie Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

50PLUS, AWPenLRR, Bedrijven, CDA, Natuurterreinbeheerders, PvdA, Ongebouwd, SGP-CU, VVD, Water Natuurlijk

Interessant voor jou

Structurele aanpassing belastingsysteem

Lees verder

Bomenkap bij het Wylerbergmeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer