Stem­ver­klaring soli­da­ri­teits­re­geling muskus­rat­ten­be­strijding


Algemeen Bestuurs­ver­ga­dering

25 april 2022

Afgelopen vrijdag stond het thema solidariteitsregeling muskusrattenbestrijding op de agenda tijdens de Algemeen Bestuursvergadering. Onze waterschapsbestuurder Dana van der Kraan legde hierover een stemverklaring af:

Voorzitter, aanvankelijk gaf de fractie van de Partij voor de Dieren aan dat dit document, de ‘Invoering solidariteitsfinanciering muskusratten’ een bespreekstuk tijdens dit AB zou moeten zijn. Helaas staat de Partij voor de Dieren hier alleen in en heeft dat dus niet veel zin. Dus hebben we verzocht om dit agendapunt alsnog als hamerstuk op de agenda te plaatsen.

Desalniettemin is het onderwerp voor mijn fractie te belangrijk om zomaar weg te hameren en er niet bij stil te staan. Want waar hebben we het hier in de kern over: het onderliggende stuk betreft een afspraak waarin 21 waterschappen zich solidair aan elkaar verklaren om jaarlijks miljoenen euro’s aan kosten te delen die het doden van duizenden muskusratten met zich meebrengt. Tot in lengte van dagen, want zelfs als de muskusrat tot aan de landsgrens is bestreden kost het ons jaarlijks nog om en nabij de 20 miljoen. Euro. Het verdelen van de kosten, dat is wel zo eerlijk natuurlijk. Maar hoe eerlijk is dit ten opzichte van de muskusrat en alle andere dieren die jaarlijks als bijvangst het slachtoffer zijn? Vanaf het begin van deze bestuursperiode vraagt de Partij voor de Dieren om een rekensom die alternatieven kan billijken: hoeveel kost het jaarlijks om dijken preventief in te richten tegen graverij tegen alle gravende dieren en hoeveel kost het jaarlijks om graafschade te herstellen? Zo blijkt er tot op heden geen koppeling te zijn tussen de aangebrachte preventieve maatregelen en het landelijk vangregistratiesysteem, waardoor niet is te achterhalen of, ondanks dat er preventieve maatregelen zijn getroffen, desondanks toch nog graafschade is ontstaan. Daarnaast is ons laatst uit de beantwoording van diverse technische vragen duidelijk geworden dat in klei lichamen graafschade vaak pas laat wordt waargenomen en het vaak niet duidelijk is of de schade überhaupt het gevolg is geweest van graafschade door muskusratten.

En steeds weer wordt dit gepareerd met het argument dat de driejarige veldproef heeft aangetoond dat het doden van de muskusrat de enige mogelijkheid is om de dijkveiligheid te garanderen. Terwijl op deze veldproef reeds in 2019 diverse kanttekeningen zijn gemaakt door de Dierenbescherming, Fauna 4 Life en Bont voor Dieren. De Partij voor de Dieren vindt, net als alle andere bestuursleden, dat dijkveiligheid altijd voorop staat. Maar de manier waarop deze dijkveiligheid gewaarborgd kan worden kan ook anders. Daarom stemt de fractie van de Partij voor de Dieren tegen deze solidariteitsfinanciering: niet alleen omdat het doden van de muskusrat en het veroorzaken van bijvangst ethisch niet is uit te leggen, maar ook op financieel gebied er nog teveel vragen leven. Dank u voorzitter.

Interessant voor jou

Russische gascontracten per direct opzeggen

Lees verder

Aanhouden bomenkap Tiel-Waardenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer