Toebe­deling wegen­beheer in het Reglement van Orde voor advies­com­missies


Amen­dement

21 juni 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 21 juni 2019,

Constaterende dat:

  • in het concept Reglement van Orde voor de adviescommissies de wegentaak zowel bij de commissie Waterveiligheid als commissie Middelen is ingedeeld;

Besluit:

  • bij artikel 1.3 lid 3 punt a, bij commissie Waterveiligheid, de tekst “[…] en over de wegen […]” te laten vervallen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Paul van Gent

Fractie Partij voor de Dieren Rivierenland

Status

Overgenomen

Interessant voor jou

Premature berichtgeving in de pers over muskusrattenbeleid

Lees verder

Eerder toesturen van stukken in het Reglement van Orde voor het Algemeen Bestuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer