Premature bericht­geving in de pers over muskus­rat­ten­beleid


Schrif­te­lijke vragen

24 mei 2019

Schriftelijke vragen

Nijmegen, 24 mei 2019

Betreft: Artikel RTV Utrecht

Geacht college,

Woensdag 22 mei jl. verscheen op de website van RTV Utrecht het volgende artikel: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1925004/muskusrat-moet-helemaal-uit-nederland-verdwijnen-je-loopt-risico-als-een-dijk-gatenkaas-wordt.html

In dit artikel wordt door [een woordvoerder] van Waterschap Rivierenland betoogd dat het haalbaar is dat de muskusrat helemaal uit Nederland verdwijnt en dat naar verwachting de waterschappen in Nederland de komende weken instemmen met een nieuwe strategie die dit mogelijk maakt.

Dit bericht heeft de fractie van de Partij voor de Dieren - in het licht van het nog vast te stellen bestuursakkoord en het nog te nemen besluit over de genoemde nieuwe strategie door het Algemeen Bestuur - ten zeerste verbaasd. Het artikel is prematuur en gekleurd en de fractie Partij voor de Dieren kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit bericht is geplaatst om zo de waterschappen al een 'richting op te duwen' en de besluitvorming derhalve te beïnvloeden, althans die schijn heeft het. Het roept de volgende prangende vragen op die de fractie graag op korte termijn beantwoord wil zien.

  1. Hoe kan het dat de [woordvoerder] vooruitloopt over nog te nemen besluitvorming?
  2. Hoe kan het dat de [woordvoerder] hier actief de media over inlicht?
  3. Wat is de bedoeling van dit artikel?

Conform art. 4.5 lid 2 RvO geschiedt de schriftelijke beantwoording van deze vragen in de regel binnen een maand nadat de vragen zijn ingediend. Tijdens de bijeenkomst op 14 juni zal de Unie van Waterschappen een besluit nemen of het plan om de muskusrat in Nederland volledig uit te roeien gevolgd gaat worden. U zult begrijpen dat wij voor die datum reactie wensen, liefst sneller.

Met vriendelijke groet,

Dana van der Kraan

Namens fractie Partij voor de Dieren

Antwoorden

1. Hoe kan het dat de [woordvoerder] vooruitloopt over nog te nemen besluitvorming?

Door een artikel in het AD van 13 mei (https://www.ad.nl/zeeland/waterschap-wil-muskusrat-voorgoed-uitroeien~af93be86/), over besluitvorming over dit onderwerp bij Waterschap Scheldestromen heeft SBS6 contact gezocht met meerdere bestrijdingsorganisaties in Nederland om opnames te maken over de muskusratbestrijding.

Het waterschap reageert zo goed mogelijk op persvragen. Ook als die gaan over voorstellen : waarover het Algemeen bestuur zich nog moet uitspreken. Dat gebeurt regelmatig. De bestuurlijke agenda en voorstellen zijn openbaar, regelmatig stellen redacties daarover vragen. Als uitvoerende overheid en als waterpartner in gebiedsontwikkeling communiceren wij graag met onze omgeving - onderdeel daarvan is een responsieve perswoordvoering.
In de woordvoering is steeds benadrukt dat het gaat om een voorstel en dat besluitvorming aanstaande is bij zowel ons Algemeen Bestuur als de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. Het is een journalistieke afweging in hoeverre dit in media wordt benoemd, soms gebeurt dat, soms niet. De uitzending is afgestemd met de Unie van Waterschappen.

2. Hoe kan het dat de [woordvoerder] hier actief de media over inlicht?

De woordvoering is niet actief, maar was in dit geval reactief.

3. Wat is de bedoeling van dit artikel?

Het initiatief voor het artikel ligt bij de redactie van RTV Utrecht, die een journalistieke afweging maakt om vooruitlopend op besluitvorming een publicatie te doen. Het waterschap heeft hier geen bedoeling mee; perswoordvoering is om, waar dat kan, transparant en informatief mee te werken aan media-aandacht voor ons werk of aanstaande beleid of besluitvorming. Zeker als gevraagd wordt om te reageren.