Ransomware


Motie

26 november 2021

Conform artikel 4.3 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 26 november 2021,

Constaterende dat:

  • Bedrijven en overheden steeds vaker slachtoffer worden van ransomware-aanvallen waarbij computersystemen worden versleuteld en platgelegd door hackers die losgeld eisen in ruil voor het wachtwoord waarmee het systeem weer hersteld zou kunnen worden;

  • Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Justitite en Veiligheid adviseert om geen losgeld te betalen en uitlegt dat het betalen van losgeld “[...] geen enkele garantie biedt dat de sleutel (decryptor) of het wachtwoord [...] wordt overhandigd.” [1];

  • De politie afraadt om losgeld te betalen en na concreet onderzoek stelt dat “[...] het betaalde geld deels gebruikt wordt om weer nieuwe aanvallen op te zetten.” [3];

  • Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in antwoord op kamervragen over ransomware heeft geantwoord: “Het betalen van losgeld is zeer onwenselijk, omdat dit het crimineel verdienmodel ondersteunt.” [3];

  • Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tevens in antwoord op kamervragen heeft herhaald: “Het dringende advies vanuit het Kabinet blijft om geen losgeld te betalen na een ransomware-aanval, aangezien dit het crimineel verdienmodel in stand houdt.” [4];

  • Het college tot nu toe de mogelijkheid tot het betalen van losgeld niet expliciet heeft uitgesloten;

Overwegende dat:

  • Het waterschap als overheid een voorbeeldrol heeft naar de rest van de maatschappij;

Roept het college van dijkgraaf en heemraden op:

  • Om ons als waterschap maximaal in te spannen om bij calamiteiten en of hacks de vitale functies optimaal te beschermen en/of handmatig te kunnen bedienen en daarvoor een protocol op te stellen;

  • Het Algemeen Bestuur te betrekken bij besluitvorming over het wel of niet betalen van losgeld;

En gaat over tot de orde van de dag.

Henri Peren - Fractie Partij van de Arbeid
Paul van Gent – Fractie Partij voor de Dieren
Jan Opschoor – Fractie 50PLUS
Stefan Daamen – Fractie AWPenLRR

-----

Bronnen:
[1] Nationaal Cyber Security Centrum (2020). Factsheet Ransomware. https://www.ncsc.nl/documenten/factsheets/2020/juni/30/factsheet-ransomware
[2] Politie (2020). Politie: ‘Niet betalen bij ransomware’. https://www.politie.nl/nieuws/2020/februari/6/00-politie-%E2%80%98niet-betalen-bij-ransomware.%E2%80%99.html
[3] Knops, R.W. (2021). Antwoord op vragen van het lid Van Raak [...]. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1383.html
[4] Grapperhaus, F.B.J. (2021). Antwoord op vragen van het lid Rajkowski [...]. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D37453&did=2021D37453

Status

Aangenomen, met ondersteuning van het college, met de volgende opmerking met betrekking tot de laatste bullet in het dictum: "Het Algemeen Bestuur kan geen besluit nemen over losgeld betalen, omdat bij een dergelijke calamiteit het bestuurlijk crisisteam aan zet is. Wel wordt het Algemeen Bestuur hierbij betrokken."

Interessant voor jou

Alweer vissterfte bij Kanaalstraat/Oude Medelsestraat in Tiel

Lees verder

Veenoxidatie heeft een antropogene component

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer