Gender­neu­traal taal­ge­bruik in het Reglement van Orde voor het Algemeen Bestuur


Amen­dement

21 juni 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland in vergadering bijeen op 21 juni 2019,

Constaterende dat:

 • momenteel 8 van de 30 leden van het algemeen bestuur vrouw zijn en dit een significante onderrepresentatie betreft (χ2(1)=5.64, p<.05);
 • in het concept Reglement van Orde met mannelijke voornaamwoorden wordt verwezen naar personen die niet noodzakelijk man zijn;

Overwegende dat:

 • in het overleg fractievoorzitters/dijkgraaf van 11 juni, breed draagvlak bestond voor het vervangen van mannelijke voornaamwoorden voor meer inclusieve terminologie, maar dit niet consequent is doorgevoerd;
 • het gebruik van de variant waarin twee geslachtsaanduidingen gebruikt worden, zoals “hij/zij”, “zijn/haar”, en “hem/haar”, personen met een non-binaire genderidentiteit en intersekse personen uitsluiten, en het dus beter is om expliciete geslachtsaanduiding te vermijden;

Besluit:

 • bij artikel 1.4 lid 5 de tekst “[…] een lid van het algemeen bestuur uit zijn fractie aanwijzen, dat de fractievoorziter bij zijn afwezigheid […]” te wijzigen in “[…] een lid van het algemeen bestuur uit eigen fractie aanwijzen, dat de fractievoorziter bij afwezigheid […]”;
 • bij artikel 2.1 lid 3 de tekst “[…] waarin het lid zijn functie kan aanvaarden […]” te wijzigen in “[…] waarin het lid de functie kan aanvaarden […]”;
 • bij artikel 3.7 de tekst “[…] brengt bij de stemmingen als eerste zijn stem uit […]” te wijzigen in “[…] brengt bij de stemmingen als eerste een stem uit […]”;
 • bij artikel 3.13 lid 2 de tekst “[…] het recht zijn stemgedrag te motiveren.” te wijzigen in “[…] het recht om eigen stemgedrag te motiveren.”;
 • bij artikel 3.14 lid 2 de tekst “[…] en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.” te wijzingen in “[…] en gedragen zich naar de aanwijzingen van de dijkgraaf.”’;
 • bij artikel 5.3 lid 3 de tekst “[…] verplicht zijn stem uit te brengen.” te wijzigen in “[…] verplicht een stem uit te brengen.”;
 • bij artikel 5.3 lid 4 de tekst “[…] bij het uitbrengen van zijn stem heeft vergist […]” te wijzigen in “[…] bij het uitbrengen van een stem heeft vergist […]”;

En gaat over tot de orde van de dag.

Paul van Gent

Fractie Partij voor de Dieren Rivierenland

Status

Overgenomen

Interessant voor jou

Toegankelijkheid verslaglegging voor mensen met een auditieve beperking in het Reglement van Orde voor adviescommissies

Lees verder

Genderneutraal taalgebruik in het Reglement van Orde voor adviescommissies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer