Gender­neu­traal taal­ge­bruik in het Reglement van Orde voor advies­com­missies


Amen­dement

21 juni 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 21 juni 2019,

Constaterende dat:

  • momenteel 8 van de 30 leden van het algemeen bestuur vrouw zijn en dit een significante onderrepresentatie betreft (χ2(1)=5.64, p<.05);
  • in het concept Reglement van Orde met mannelijke voornaamwoorden wordt verwezen naar personen die niet noodzakelijk man zijn;

Overwegende dat:

  • in het overleg fractievoorzitters/dijkgraaf van 11 juni, breed draagvlak bestond voor het vervangen van mannelijke voornaamwoorden voor meer inclusieve terminologie, maar dit niet consequent is doorgevoerd;
  • het gebruik van de variant waarin twee geslachtsaanduidingen gebruikt worden, zoals “hij/zij”, “zijn/haar”, en “hem/haar”, personen met een non-binaire genderidentiteit en intersekse personen uitsluiten, en het dus beter is om expliciete geslachtsaanduiding te vermijden;

Besluit:

  • bij artikel 1.3 lid 11 de tekst “[…] niet houdt of heeft gehouden aan zijn/haar plicht tot naleving van dit reglement […]” te wijzigen in “[…] niet houdt of heeft gehouden aan de plicht tot naleving van dit reglement […]”;
  • bij artikel 2.4 lid 3 de tekst “[…] op een door hem te bepalen moment […]” te wijzigen in “[…] op een door de voorzitter te bepalen moment […]”;

En gaat over tot de orde van de dag.

Paul van Gent

Fractie Partij voor de Dieren Rivierenland

Status

Overgenomen

Interessant voor jou

Genderneutraal taalgebruik in het Reglement van Orde voor het Algemeen Bestuur

Lees verder

Herziening kostentoedeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer