Eet Geen Dierendag


Motie vreemd

27 september 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 27 september 2019,

Gehoord de discussie over Procesvoorstel en kader voor bestuurlijke besluitvorming Regionale Energie Strategie;

Constaterende dat:

  • Het op 4 oktober Dierendag is, een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij het lot van dieren;
  • Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier deze dag heeft omgedoopt tot Eet Geen Dierendag, opdat het een feestdag voor álle dieren kan zijn;
  • Steeds meer organisaties meedoen aan Eet Geen Dierendag, waaronder diverse gemeentes en onze gezaghebbende provincie Gelderland;

Overwegende dat:

  • Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het eten van minder dierlijke producten een belangrijk middel is in de strijd tegen klimaatverandering en volgens het bestuursakkoord, “Niet morgen, maar vandaag beginnen met de uitdagingen van de klimaatverandering […]” het motto is van Waterschap Rivierenland;
  • Dit waterschap volgens hetzelfde bestuursakkoord oog heeft voor de belangen van dieren en het eten van dieren de belangen van dieren ontegenzeggelijk schaadt;
  • Het waterschap een maatschappelijke voorbeeldfunctie heeft;
  • Onze bedrijfscateraar Albron het initiatief Eet Geen Dierendag al omarmt;
  • Deelname aan Eet Geen Dierendag helemaal niets kost;

Verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden om;

  • Waterschap Rivierenland officieel aan te melden als deelnemer aan Eet Geen Dieren en dit ook actief naar buiten toe uit te dragen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Paul van Gent – Fractie Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

PvdD, Doude van Troostwijk (Bedrijven)

Tegen

50PLUS, AWP/LRR, CDA, Harbers (Bedrijven) Natuurterreinbeheerders, de Peuter (Bedrijven), PvdA, Ongebouwd, SGP-CU, VVD, Water Natuurlijk