Die ballon gaat niet op


Motie vreemd

29 november 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 29 november 2019,

Constaterende dat:

 • Het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een brief naar inliggende gemeenten heeft gestuurd waarin deze worden opgeroepen een verbod of ontmoedigingsbeleid voor het oplaten van ballonnen in te stellen[i];

Overwegende dat:

 • Het oplaten van ballonnen zorgt voor ongecontroleerde verspreiding van plastic afval;
 • Van alle zwerfafval in Nederlandse rivierwateren 1,3% ballonresten betreft en daarnaast 14,4% ongedefinieerde plasticresten van kleiner dan 2½ cm betreft[ii];
 • Bovendien in en rond het water levende vogels en vissen verstrikt raken in touwtjes en lintjes en ballonresten in hun maag en darmen krijgen, wat kan leiden tot sterfte[iii];
 • Ook biologisch afbreekbare ballonnen een bewezen negatief effect hebben op waterleven[iv];
 • Het buitenshuis gebruik van confetti vergelijkbare problemen veroorzaakt, wanneer die confetti van kunststof of metaal is gemaakt of wanneer papieren confetti schadelijke inkt bevat of met PFAS brandwerend is gemaakt[v];
 • Er voldoende goede alternatieven voor het oplaten van ballonnen en gebruik van confetti bestaan[vi];
 • Gemeentes Alblasserdam, Berg en Dal, Beuningen, Gorinchem en Papendrecht al een verbod op ballonoplatingen hebben;
 • Gemeentes Arnhem, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Lingewaard, Maasdriel, Wageningen, West-Betuwe en Zaltbommel al een ontmoedigingsbeleid voor ballonoplatingen hebben;
 • In gemeentes Berg en Dal, Wageningen en Zaltbommel de ballonregels ook voor confetti gelden;
 • Er dus 24 gemeentes zijn die één of beide vormen van (water)vervuiling toelaten;
 • Vanuit onze kerntaak waterkwaliteit en onze rol als kennispartner in waterzaken, de gemeenteraden van deze 24 inliggende gemeentes een brief, naar voorbeeld van de brief van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, te sturen, die oproept een ontmoedigingsbeleid of verbod in te stellen voor het oplaten van ballonnen en het gebruik van schadelijke confetti, om de daarmee gepaarde watervervuiling te voorkomen;

Verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden om;

 • Vanuit onze kerntaak waterkwaliteit en onze rol als kennispartner in waterzaken, de gemeenteraden van deze 24 inliggende gemeentes een brief, naar voorbeeld van de brief van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, te sturen, die oproept een ontmoedigingsbeleid of verbod in te stellen voor het oplaten van ballonnen en het gebruik van schadelijke confetti, om de daarmee gepaarde watervervuiling te voorkomen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Paul van Gent – Fractie Partij voor de Dieren
Roelof van Loenen Martinet – Fractie Natuurterreinen

-----

[i] Zie bijlage
[ii] https://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/rapportage-zwerfafval-en-rondom-water
[iii] https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/marine-research/show-marine/4.-Hoeveel-dieren-gaan-dood-aan-ballonnen.htm
[iv] https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/marine-research/Onderzoek/Dossiers/5-Weetjes-over-afval-van-ballonnen.htm
[v] https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/confetti-een-goed-idee~bea4aa22/
[vi] www.dieballongaatnietop.nl

Status

Ingetrokken na toezegging door het College van Dijkgraaf en Heemraden