Bescherming grutto’s en andere weide­vogels


Schrif­te­lijke vragen

15 december 2021

Schriftelijke vragen

Nijmegen, 15 december 2021,

Betreft: Grutto’s en andere weidevogels

Geacht college van dijkgraaf en heemraden,

Op 14 december heeft de Algemene Rekenkamer een rapport uitgebracht met de titel ‘Waar is de grutto?’ [1]. Ze constateren dat het budget voor subsidies voor boeren die weidevogels willen bescherming in de afgelopen twintig jaar tijd is verachtvoudigd (tot 33 miljoen euro). Ondanks al dit geld is het aantal broedparen grutto’s toch gehalveerd tot een zorgwekkend 30.000 broedparen. Ze constateren ook dat de meest effectieve maatregelen het aanleggen van plas-drasgreppels en het instellen van een hoger waterpeil zijn. Helaas blijken boeren juist het minst vaak voor deze maatregelen te kiezen.

Conform artikel 4.5 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019, leg ik u de volgende vragen voor:

 1. De Partij voor de Dieren vindt de uitkomsten van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer erg zorgelijk. Deelt het college onze zorgen?

 2. Hoe vaak is het waterschap om toestemming gevraagd door boeren die met het beheerpakket ‘hoog waterpeil’ weidevogels wilden beschermen? Kunt u dit aangeven per jaar, sinds 2016?

 3. Hoe vaak heeft het waterschap géén toestemming gegeven en wat was daarvoor de reden?

 4. Welke maatregelen zou het waterschap kunnen nemen om het voor boeren makkelijker te maken voor dit beheerpakket te kiezen?

 5. Is het college bereid die maatregelen te nemen?
  1. Zo ja, op welke termijn?

  2. Zo nee, waarom niet?

 6. Welke maatregelen zou het waterschap verder kunnen nemen om te helpen weidevogels te beschermen?

 7. Is het college bereid die maatregelen te nemen?
  1. Zo ja, op welke termijn?

  2. Zo nee, waarom niet?

Ik zie de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met (dier)vriendelijke groet,

Paul van Gent
Fractie Partij voor de Dieren

-----

[1] https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2021/12/14/waar-is-de-grutto


Antwoord op schriftelijke vragen

Bekijk de antwoorden van Waterschap Rivierenland op deze schriftelijke vragen hier: https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/2022-01-31-vragen-en-antwoorden-fractie-pvdd-over-gruttos-en-andere-weidevogels.pdf


Bekijk alle andere antwoorden van Waterschap Rivierenland op onze schriftelijke vragen via deze link: https://www.waterschaprivierenland.nl/schriftelijke-vragen

Interessant voor jou

Veenoxidatie heeft een antropogene component

Lees verder

Koeien zijn niet belangrijker dan mensen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer