Voor­lopige verkie­zings­uitslag


Nieuws­be­richt

21 maart 2019

In de voorlopige verkiezingsuitslag heeft de Partij voor de Dieren in waterschap Rivierenland met een ruimte marge 2 zetels behaald. Het is in theorie nog mogelijk dat bij de definitieve uitslag er nog een verschuiving plaats vindt, maar dit is niet heel waarschijnlijk.