Partij voor de Dieren steunt het bestuurs­ak­koord op hoofd­lijnen niet


Nieuws­be­richt

24 mei 2019

De afgelopen weken is er intensief gewerkt aan het informeren en formeren. Samen met alle fracties van Waterschap Rivierenland hebben we gewerkt aan een breed gedragen bestuursakkoord op hoofdlijnen. Dat proces is in mediastilte verlopen om in volledig vertrouwen met elkaar te kunnen werken en denken.

Gisteren werd het bestuursakkoord 'Door water verbonden' gepresenteerd aan het algemeen bestuur. Dat bestuursakkoord bleek uiteindelijk toch minder breed te worden gedragen dan vooraf gehoopt. Een aantal fracties steunde het niet of ging er schoorvoetend in mee.

De Partij voor de Dieren heeft net als de andere fracties de insteek gehad om tot dit breed gedragen bestuursakkoord te komen, maar we moeten aan het eind van de rit concluderen dat wij ons onvoldoende kunnen herkennen in het eindresultaat, en in het proces dat tot dit eindproduct heeft geleid.

Uiteraard wensen wij het nieuwe College Dijkgraaf en Heemraden veel succes de komende vier jaar. Wij blijven in ieder geval het donkergroen anker in het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland.

Gerelateerd nieuws

Waterschapsbestuurders beëdigd

Vandaag zijn Paul van Gent en Dana van der Kraan officieel beëdigd als leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rivieren...

Lees verder

Jaarverslag 2018-2019

Vandaag heeft Partij voor de Dieren Rivierenland het jaarverslag 2018-2019 gepresenteerd op de afdelingsvergadering van Afdel...

Lees verder