Kandi­da­ten­lijst en verkie­zings­pro­gramma vast­ge­steld


Nieuws­be­richt

10 december 2018

Het zevenentwintigste congres van de Partij voor de Dieren vond op 9 december plaats in Bussum. Op het congres, dat werd bezocht door bijna 700 partijleden, werden de verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld; zo ook voor Waterschap Rivierenland.

Het verkiezingsprogramma draagt de naam "Plan B voor het waterschap".

De kandidatenlijst bestaat uit een divers gezelschap met nieuwe en bekende gezichten:

 1. Paul van Gent
 2. Dana van der Kraan
 3. Frank de Gram
 4. Eline Lauret
 5. Joop de Jonge
 6. Emily Jansen
 7. Lysanne Jackson
 8. Diana van Kruistum
 9. Nik Linders
 10. Silver Sypitzki
 11. Amber Pater
 12. Michelle van Doorn
 13. Albert Zwarteveen