Schor­singen bij lange verga­de­ringen in het Reglement van Orde voor advies­com­missies


Amen­dement

21 juni 2019

Gelet op artikel 4.4 van het Reglement van Orde voor het algemeen bestuur 2015 Waterschap Rivierenland en heeft kennis genomen van:

Bijlage 14a (Reglement van Orde adviescommissies 2019)

overwegende dat:

een nieuw, zevende lid wordt toegevoegd aan art. 2.1 Reglement van Orde adviescommissies 2019

Toelichting:

De vergaderingen van de adviescommissies kunnen geruime tijd in beslag nemen en de praktijk wijst uit dat deze vergaderingen niet altijd met een korte ‘break’ worden geschorst. Diverse leden van het algemeen bestuur (voornamelijk de kleinere fracties) volgen daarnaast vaak vergaderingen van adviescommissies achter elkaar. Intensief werken vraagt om pauzes, langdurig achter elkaar vergaderen komt de effectiviteit niet ten goede.

Besluit:

Een nieuwe, zevende lid aan art. 2.1 Reglement van Orde adviescommissies 2019 toe te voegen:

Ieder lid kan na een uur vergaderen verzoeken om de vergadering gedurende tenminste vijf minuten te schorsen”

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren

Paul van Gent

Dana van der Kraan

Status

Overgenomen

Interessant voor jou

Schorsingen bij lange vergaderingen in het Reglement van Orde voor het Algemeen Bestuur

Lees verder

Toegankelijkheid verslaglegging voor mensen met een auditieve beperking in het Reglement van Orde voor het Algemeen Bestuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer