Schoon en gezond water


Schoon oppervlakte- en grondwater zouden vanzelfsprekend moeten zijn, maar de praktijk is anders.

De vee-industrie zadelt ons op met een groot mestprobleem, dat een gevaar vormt voor de kwaliteit van ons water. Landbouwgif en medicijnresten, hormonen uit de vee-industrie, chemische afvalstoffen en microplastics vervuilen het oppervlaktewater. Hierdoor sterven planten en dieren. Bovendien komt de drinkwatervoorziening in gevaar.

De Partij voor de Dieren wil de intensieve bemesting van landbouwgronden terugdringen, meer controle op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en bedrijven die water vervuilen moeten worden aangepakt, met als doel dat alle vervuiling wordt gestopt. Tot die tijd geldt het principe van “de vervuiler betaalt”.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Nieuw burgerlid

Nieuwsbericht

Vandaag is ons nieuwe burgerlid Lysanne Jackson officieel beëdigd. Met haar master in bos- en natuurbeheer is zij de perfecte persoon om ons bij te staan in de commissie watersysteem. Geen kussen en knuffels helaas, maar wel deze digitale felicitaties. Volgende week maandag is haar eerste vergadering. Die is, net als alle vergaderingen, te volgen via een livestream op http://rivierenland.notubiz....

Bijdragen Nieuws