Natuur en biodi­ver­siteit


Schoon en zuiver water is de basis voor al het leven en verdient dus onze onvoorwaardelijke aandacht. Het aantal weidevogels in Nederland is de afgelopen vijfentwintig jaar met bijna 70% afgenomen en het aantal insecten zelfs met 76%. Als ons oppervlaktewater én het grondwater schoon zijn kan de natuur zich herstellen van het enorme verlies aan biodiversiteit van de afgelopen decennia. Oevers, dijken en waterkanten moeten zo natuurlijk mogelijk worden ingericht en het maaibeleid en baggerbeleid moet rekening houden met dieren en planten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Nieuw burgerlid

Nieuwsbericht

Vandaag is ons nieuwe burgerlid Lysanne Jackson officieel beëdigd. Met haar master in bos- en natuurbeheer is zij de perfecte persoon om ons bij te staan in de commissie watersysteem. Geen kussen en knuffels helaas, maar wel deze digitale felicitaties. Volgende week maandag is haar eerste vergadering. Die is, net als alle vergaderingen, te volgen via een livestream op http://rivierenland.notubiz....

Bijdragen Nieuws