Milieu, klimaat en energie


De Partij voor de Dieren wil dat Nederland zijn klimaatdoelen daalt. Door bodemdaling in veenweidegebieden komt veel CO2 vrij. De bodemdaling, veroorzaakt door een kunstmatig laag waterpeil ten behoeve van de intensieve landbouw, moet worden gestopt en waar mogelijk worden omgekeerd. Er moet gekeken worden naar andere landbouwmethoden die een hoger waterpeil aankunnen of omzetting naar natuur.

Duurzaamheid vraagt om hergebruik. Ons afvalwater zit vol met schaarse waardevolle grondstoffen; fosfaat, stikstof, kalium, cellulose en bouwstenen voor bioplastics. Deze worden nu nog geloosd met het gezuiverde afvalwater, maar kunnen en moeten teruggewonnen worden. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat het waterschap leverancier wordt van energie uit water en zon.

Aardgas en schaliegas blijven in de grond.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Extra verga­de­ringen en overvolle agenda's

Nieuwsbericht

In de maand november zaten de agenda's van de commissies zo bomvol dat er naast de vier reguliere commissievergaderingen maar liefst vijf extra commissievergaderingen nodig waren. De gecombineerde commissie Waterveiligheid en -systeem van 9 november sprak over de ingrijpende wijzigingen in het watersysteem van de Alblasserwaard. Dana sprak onze voorkeur uit voor een gemaal bij Hardinxveld. Deze o...

Bijdragen Nieuws