Milieu, klimaat en energie


De Partij voor de Dieren wil dat Nederland zijn klimaatdoelen daalt. Door bodemdaling in veenweidegebieden komt veel CO2 vrij. De bodemdaling, veroorzaakt door een kunstmatig laag waterpeil ten behoeve van de intensieve landbouw, moet worden gestopt en waar mogelijk worden omgekeerd. Er moet gekeken worden naar andere landbouwmethoden die een hoger waterpeil aankunnen of omzetting naar natuur.

Duurzaamheid vraagt om hergebruik. Ons afvalwater zit vol met schaarse waardevolle grondstoffen; fosfaat, stikstof, kalium, cellulose en bouwstenen voor bioplastics. Deze worden nu nog geloosd met het gezuiverde afvalwater, maar kunnen en moeten teruggewonnen worden. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat het waterschap leverancier wordt van energie uit water en zon.

Aardgas en schaliegas blijven in de grond.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

'Licht­groene' partijen bekennen kleur

Nieuwsbericht

Op de algemene bestuursvergadering van vandaag kwam onder andere de uitwerking van het klimaatakkoord voor het waterschap ter bespreking."Het klimaatakkoord is niet goed genoeg; het is niet ambitieus genoeg en de doorlooptijd is veel te lang. Het akkoord is gericht op het 'haalbare', niet op het 'nodige'. Ik ben niet de enige die dat vind, meer dan 700 maatschappelijke organisaties hebben een 40-p...

Bijdragen Nieuws