Dieren, dijken en veiligheid


De zeespiegel stijgt door klimaatverandering en dat vraagt om goede maatregelen. En niet alleen teveel water, maar ook te weinig water levert problemen op. Door klimaatverandering ontstaan lange periodes met droogte, waarbij de natuur onvoldoende water krijgt en dijken kwetsbaar worden door scheuren. Dijken en kades moeten veilig zijn, dat is al eeuwenlang een taak van het waterschap. Tegelijkertijd belemmeren waterkeringen, stuwen en gemalen de migratie van vissen en andere dieren.

In gemalen komen jaarlijks miljoenen vissen om het leven. De Partij voor de Dieren wil dat sluizen en gemalen aangepast worden, zodat vissen erlangs kunnen zwemmen. Vissen moeten een natuurlijk leven kunnen leiden en zijn geen speeltje voor hengelaars. Hengelen moet worden verboden. Er moet een einde komen aan de huidige muskusrattenbestrijding. Nog steeds verdrinken ieder jaar veel muskusratten in wrede vallen. Het doden van muskusratten is onnodig. Met eenvoudige maatregelen kunnen dijken onaantrekkelijk gemaakt worden voor muskusratten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Extra verga­de­ringen en overvolle agenda's

Nieuwsbericht

In de maand november zaten de agenda's van de commissie zo bomvol dat er naast de vier reguliere commissievergaderingen maar liefst vijf extra commissievergaderingen nodig waren. De gecombineerde commissie Waterveiligheid en -systeem van 9 november sprak over de ingrijpende wijzigingen in het watersysteem van de Alblasserwaard. Dana sprak onze voorkeur een gemaal bij Hardinxveld. Deze optie is he...

Bijdragen Nieuws