Dieren, dijken en veiligheid


De zeespiegel stijgt door klimaatverandering en dat vraagt om goede maatregelen. En niet alleen teveel water, maar ook te weinig water levert problemen op. Door klimaatverandering ontstaan lange periodes met droogte, waarbij de natuur onvoldoende water krijgt en dijken kwetsbaar worden door scheuren. Dijken en kades moeten veilig zijn, dat is al eeuwenlang een taak van het waterschap. Tegelijkertijd belemmeren waterkeringen, stuwen en gemalen de migratie van vissen en andere dieren.

In gemalen komen jaarlijks miljoenen vissen om het leven. De Partij voor de Dieren wil dat sluizen en gemalen aangepast worden, zodat vissen erlangs kunnen zwemmen. Vissen moeten een natuurlijk leven kunnen leiden en zijn geen speeltje voor hengelaars. Hengelen moet worden verboden. Er moet een einde komen aan de huidige muskusrattenbestrijding. Nog steeds verdrinken ieder jaar veel muskusratten in wrede vallen. Het doden van muskusratten is onnodig. Met eenvoudige maatregelen kunnen dijken onaantrekkelijk gemaakt worden voor muskusratten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Gaan we een wind­turbine en vissteigers bouwen?

Nieuwsbericht

Het zomerreces is afgelopen en de eerste commissievergaderingen hebben weer plaats gevonden. We praten jullie graag bij. De plannen voor de bouw van windmolen van ruim 200 meter op de rwzi in Arnhem wankelen steeds meer. Voorafgaand aan de commissievergadering zijn een handjevol bestuursleden, waaronder fractievoorzitter Paul van Gent, gaan kijken op de geplande locatie. De rwzi ligt aan de rand ...

Bijdragen Nieuws