Water­schap heeft bever in het vizier


Nieuws­be­richt

11 mei 2020

In de afgelopen eeuwen is de bever in West-Europa door de mens vrijwel overal uitgeroeid; bevers werden bejaagd vanwege de pels, het vlees en het bevergeil. In Nederland werd de laatste bever in 1826 bij Zalk gedood. In 1988 is de bever met succes geherintroduceerd in Nederland en is deze als ‘beschermde’ diersoort aangemerkt. Helaas wordt het lot van de bever ook nu weer door de mens bepaald. Afgelopen dinsdag heeft het college van Waterschap Rivierenland namelijk besloten om een ontheffing bij de provincie aan te vragen om in bepaalde gevallen over te gaan tot het doden van de bever omdat deze een gevaar zou kunnen vormen voor de dijkveiligheid. Onze bestuurder Dana van der Kraan heeft zich hier fel tegen verzet tijdens de commissievergadering. Daar is uitgebreid toegelicht dat er zowel preventieve- als herstelmaatregelen mogelijk zijn (zeker omdat gebieden waar de bever zich kan vestigen vaak wel te herkennen zijn) en dat de bever nog nooit een dijkdoorbraak heeft veroorzaakt. Bovendien komen er vaak nieuwe bevers terug op een plek waar eerder een bever is verdreven. Naast moreel verwerpelijk is afschot niet eens echt effectief. Helaas lijken financiële motieven weer doorslaggevend te zijn voor het waterschap. De Partij voor de Dieren zal zich op elke mogelijke manier tegen deze beslissing blijven verzetten.