Water­be­heer­pro­gramma, ener­gie­stra­tegie en meer


Nieuws­be­richt

19 februari 2021

De eerste bestuursvergadering van het jaar had meteen een volle agenda.

Het belangrijkste bespreekstuk was het eerste ontwerp van het nieuwe Waterbeheerprogramma. Dit is een van de belangrijkste documenten van het waterschap waarin plannen voor de komende zes jaar worden vastgelegd. In het najaar had het bestuur nog het mooie principe uitgesproken: "We pakken uitdagingen binnen deze generatie op en wentelen niet af." Nu dat dit handen en voeten moest kregen, bleek het toch niet helemaal te kloppen. Klimaatdoelstellingen zijn op z'n zachts gezegd allerminst ambitieus en de Europese doelstellingen voor schoon water worden niet eens voor de helft gehaald. Op kritieke onderdelen als bodemdaling worden er niet eens meetbare doelen gesteld. We konden dan ook niet anders dan tegen dit ontwerp stemmen.

Ook de eerder bekritiseerde 'actualisatie' van de energiestrategie kwam voorbij. Nadat de heemraad had toegezegd dat er begin volgend jaar een diepgaande klimaatstrategie komt en gingen we schoorvoetend akkoord. Bovendien heeft de heemraad, op ons verzoek, toegezegd voor de zomer terug te komen op het onderwerp vervoersmobiliteit. Nu het einde van de lockdown nadert is het van groot belang dat we goed nadenken over hoeveel woon-werkverveer we precies willen en hoe we dat duurzaam gaan inrichten. We kijken dus uit naar het vervolg van deze discussie.

Ten slotte maakte Dana gebruik van de rondvraag om navraag te doen over de ernstige vervuiling van de stadsgracht in Tiel: het antwoord daarop volgt nog.