Vissen en vervuiling


Nieuws­be­richt

29 november 2019

Op de laatste algemene bestuursvergadering van dit jaar kwam de actualisatie van de nota "Vissen met Beleid" aan bod. We benadrukten nogmaals richting onze collega's dat vissen wel degelijk pijn, stress en angst kunnen ervaren. Dit werd ondersteund door een ingezonden brief van de Vissenbescherming. Een bezorgde burger kwam inspreken op dit onderwerp en las een brief voor van haar man, die een transformatie van sportvisser naar veganist had doorgemaakt. Desondanks werd de motie waarin we vroegen om een uitsterfbeleid voor de hengeljacht door alle andere partijen verworpen. In een tweede motie hebben we de procedurele fouten rondom de visbeheerstandcommissie en het visplan opgesomd en het college opgeroepen om op korte termijn met een voorstel ter verbetering; de heemraad heeft toegezegd hier naar te kijken. Ook heeft de heemraad toegezegd dat het telefoonnummer waar vissterfte kan worden gemeld zal worden uitgebreid voor het melden van dreigende vissterfte (bijvoorbeeld door droogte).

In een derde motie wezen we het college op de brief die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden naar gemeentes heeft gestuurd waarin aandacht werd gevraagd voor ballonnenbeleid. We hebben ons college gevraagd ook een dergelijke brief te sturen. De motie kon op veel enthousiasme rekenen en hoefde niet in stemming te worden gebracht, nadat het college had toegezegd een eigen brief te sturen over zwerfafval in het algemeen en ballonnen in het bijzonder.

Een ander belangrijk stuk was de begroting voor 2020. Omdat deze 'beleidsarm' was ging de beraadslaging vooral over geld en dat vinden wij niet zo belangrijk ("Wat heb je aan geld, als de ijskap smelt?"). De discussie over kerntaken, uitgedrukt in de vraag "Meer of minder slagroom op de taart?" was boeiender en gaf ons bovendien de gelegenheid om onze collega-bestuursleden erop te wijzen dat er tegenwoordig ook heerlijke plantaardige slagroom bestaat.