Solli­citeer nu voor de Water­schaps­ver­kie­zingen in 2023!


Water­schaps­ver­kie­zingen 2023

11 april 2022

Beste partijgenoot,

Wij zijn op zoek naar leden die zich willen inzetten voor de Partij voor de Dieren!

Voor de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 is de Partij voor de Dieren op zoek naar leden met hart voor dieren, natuur en milieu die de partij op overtuigende wijze kunnen vertegenwoordigen.

Belangrijke thema's in de waterschappen zijn onder andere muskusratten, de aanpak van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater, (natuurvriendelijke) oevers, microplastics en (het diervriendelijk maken van) stuwen, maaibeleid en evacuatieplannen thema's.

Het is een prachtige kans om als volksvertegenwoordiger de belangen van dieren, natuur en milieu te vertalen naar politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid. Voor deelname aan de verkiezingen in een waterschap is het van essentieel belang dat er voldoende geschikte kandidaten zijn om een lijst te vormen. Ook als je zelf niet direct volksvertegenwoordiger wil worden, maar wel de fractie wil ondersteunen (bijvoorbeeld als commissielid/burgerlid) nodigen we je van harte uit te reageren.

Zie je jezelf als volksvertegenwoordiger in het waterschap? Dan kan je vanaf nu solliciteren naar een plek op de kandidatenlijst.