'Licht­groene' partijen bekennen kleur


Nieuws­be­richt

27 september 2019

Op de algemene bestuursvergadering van vandaag kwam onder andere de uitwerking van het klimaatakkoord voor het waterschap ter bespreking.

"Het klimaatakkoord is niet goed genoeg; het is niet ambitieus genoeg en de doorlooptijd is veel te lang. Het akkoord is gericht op het 'haalbare', niet op het 'nodige'. Ik ben niet de enige die dat vind, meer dan 700 maatschappelijke organisaties hebben een 40-puntenplan aangereikt aan de Rijksoverheid om het akkoord aan te scherpen. Vandaag zijn er duizenden mensen in Den Haag aan het staken tegen de klimaatplannen van de overheid. Net zoals er de afgelopen weken over de hele wereld miljoenen mensen hebben geprotesteerd tegen overheden die te weinig doen," begon fractievoorzitter Paul van Gent. "Nu is het natuurlijk niet aan dit huis om de fouten in het klimaatakkoord te repareren. Maar in het licht van deze kritiek, en (zelfs als u die kritiek niet onderschrijft) vanwege de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis, is het zaak dat we zo goed mogelijk uitvoer geven aan ons aandeel in dit akkoord, zodat wij, als land, er echt het máximale uithalen."

We dienden drie amendementen in die het voorstel moesten verbeteren (1, 2, 3) en waarbij we onder andere vroegen om natuurbeschermingsorganisaties ook inbreng te geven bij regionale energiestrategieën. In twee amendementen op andere voorstellen herhaalden we de roep om de belangen van flora en fauna expliciet te benoemen en te waarborgen (4, 5).

In een motie wezen we het bestuur op het principe 'Eet Geen Dierendag' en op het feit dat onze cateraar daaraan meedoet. We vroegen om het waterschap dus ook als officiële deelnemer aan te merken, maar geen van de andere partijen durfde het heilige huisje van de vee-industrie een strobreed in de weg te liggen (op één eenzame medestander na).

De collega's van de 'lichtgroene' partijen bekenden hun kleur door géén van onze voorstellen te steunen.