Groen gas uit riool­wa­ter­zui­vering


Nieuws­be­richt

3 november 2020

Aan de commissie Waterketen werd een nieuwe toekomstvisie ten aanzien van rioolwaterzuivering gepresenteerd. Een belangrijk struikelblok is wat we kunnen doen met de restanten van het zuiveringsslib. Door beperkingen in techniek, regelgeving en afzetmarkt is het verwerken tot groen gas de meest duurzame optie, hoewel nog steeds verre van ideaal. We konden ons in grote lijnen vinden in de toekomstvisie maar vroegen de heemraad wel om expliciet te maken dat het waterschap bij het vergisten van zuiveringsslib nooit aan co-vergisting doet (dat wil zeggen dat we onze machines niet gebruiken om overtollige mest uit de vee-industrie te verwerken). Over de bijbehorende slibeindverwerkingsstrategie waren we kritischer. De huidige aanpak (omzetten naar biogas) is zoals gezegd de enige logische optie op dit moment, maar naar de toekomst toe moeten we inzetten op meer onderzoek naar, en ontwikkeling van, duurzamere alternatieven.

De commissie Waterveiligheid besprak een grote dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg. Dana heeft aandacht gevraagd voor preventieve maatregelen tegen graverij door o.a. bevers. Door dijken zo te ontwerpen dat het voor gravende dieren geen aantrekkelijk woongebied wordt kan graafschade later worden voorkomen. Op die manier is het voor niemand nodig om dieren te bestrijden.

In de commissie Watersysteem kwam het plan voor het versneld loodvrij maken van de hengeljacht ter sprake. Wij zijn natuurlijk ├╝berhaupt tegen de hengeljacht, maar zolang deze hobbymatige dierenmishandeling nog is toegestaan is het voor de waterkwaliteit belangrijk dat er geen giftig lood meer bij wordt gebruikt. Vorig jaar werd er ook een motie van deze strekking aangenomen. De heemraad kwam nu met een plan hiervoor, maar concrete doelstellingen ontbraken. Daar heeft Dana dus om gevraagd.

De commissie Middelen is altijd een ratjetoe van andere onderwerp. Paul vroeg onder andere of de reparatie van het dak van het hoofdkantoor kan worden gecombineerd met het aanleggen van een groen dak. Daarnaast stelde hij kritische vragen over de duurzaamheid van de reizen van ambtenaren voor internationale ontwikkelingssamenwerking.