Gaan we een wind­turbine en vissteigers bouwen?


Nieuws­be­richt

7 september 2020

Het zomerreces is afgelopen en de eerste commissievergaderingen hebben weer plaats gevonden. We praten jullie graag bij.

De plannen voor de bouw van windmolen van ruim 200 meter op de rwzi in Arnhem wankelen steeds meer. Voorafgaand aan de commissievergadering zijn een handjevol bestuursleden, waaronder fractievoorzitter Paul van Gent, gaan kijken op de geplande locatie. De rwzi ligt aan de rand van een natuurgebied waar veel vogels leven en een park waar veel vleermuizen te vinden zijn. Hoewel windenergie zeker een plaats heeft in de energietransitie, is die plaats wat ons betreft niet op de rwzi in Arnhem. De huidige energiestrategie van het waterschap maar weinig alternatieve zoeklocaties, maar...

Na lang aandringen van onder andere onze fractie gaat het bestuur van Waterschap Rivierenland aan de slag om de energiestrategie te actualiseren. In de strategie staat uitgelegd hoe het waterschap haar doelstelling van 100% energieneutraal in 2030 gaat halen. De huidige strategie stamt nog uit 2015, maar sinds die tijd zijn er veel technologische en maatschappelijke veranderingen geweest. De Partij voor de Dieren als aanjager in de energietransitie ziet nog veel kansen voor verbetering. Tijdens de commissie Waterketen heeft Paul het college een tiental concrete verbetersuggesties gedaan, zoals het wagenpark elektrificeren en meer werk maken van energiereductie: de zuinigste energie is ten slotte de energie die je niet gebruikt.

In de nieuwe watervisie beschrijft het waterschap hoe ze verwacht dat de regio er in 2050 uit ziet. Hoewel in grote lijnen een verandering in juiste richting wordt ingezet, gaan die veranderingen wat ons betreft niet snel genoeg. Een paar details moeten ook nog bijgeschaafd worden, zo viel er te lezen dat het waterschap recreatie wil faciliteren door vissteigers aan te leggen. "Voorzitter, ik ben een optimist," reageerde Paul. Hij wond geen doekjes om hoe wij die toekomst voor de hengeljacht zien: "Dus ik ga ervan uit dat hengeljacht als wrede vorm van vermaak over dertig jaar toch wel uitgestorven is. Ik snap dat het college daar misschien nog niet helemaal van overtuigd is. Ik zou het in ieder geval op prijs stellen als het college niet zou anticiperen op het voortbestaan van deze hobbymatige dierenmishandeling."

    In de commissie Waterveiligheid gaat Dana van der Kraan onvermoeid door met het stellen van kritische vragen over de muskusrattenbestrijding. Dit dossier blijft onze aandacht houden.

    Burgerlid Lysanne Jackson moest deze keer verstek laten gaan, ze is net bevallen van haar eerste kind. We wensen Lysanne, Joost en hun Felix het allerbeste!