Extra verga­de­ringen en overvolle agenda's


Nieuws­be­richt

25 november 2020

In de maand november zaten de agenda's van de commissies zo bomvol dat er naast de vier reguliere commissievergaderingen maar liefst vijf extra commissievergaderingen nodig waren.

De gecombineerde commissie Waterveiligheid en -systeem van 9 november sprak over de ingrijpende wijzigingen in het watersysteem van de Alblasserwaard. Dana sprak onze voorkeur uit voor een gemaal bij Hardinxveld. Deze optie is het meest toekomstbestendig en anticipeert op klimaatverandering. Daarnaast kan deze optie zelfs mogelijkheden bieden voor natuurontwikkeling.

In de extra commissie Middelen van 10 november kwam de calamiteit bij Spijk ter sprake. Om te bepalen of het verontreinigde water nog giftig is worden levende insecten gebruikt, Paul vroeg het college om die proeven te schrappen of, waar dat niet mogelijk is, deze in ieder geval tot een absoluut minimum te beperken.

De extra commissie Waterveiligheid van 16 november was een vrij technische vergadering over dijkversterkingen.

Tijdens de extra commissie Waterketen van 17 november kwam de vernieuwing van de energiestrategie weer ter sprake. De discussie was dit keer wat theoretischer van aard en ging over verschillende meetmethoden en over waar de verantwoordelijkheid van het waterschap begint en eindigt. Daarbij kwam aan het licht dat de Unie van Waterschappen houtige biomassa nog als duurzaam beschouwt, op verzoek van Paul gaat de heemraad dit aan de kaak stellen.

Een ander belangrijk vraagstuk in dezelfde agenda was aquathermie. Paul gaf in een debatbijdrage aan welke rol het waterschap op zich zou moeten nemen en sloot af met de allerbelangrijkste voorwaarde voor het gebruik van aquathermie, namelijk de impact die het heeft op de waterkwaliteit.

Ten slotte vond er ook nog een besloten vergadering plaats op 25 november.