Eerste commis­sie­ver­ga­de­ringen van 2021


Nieuws­be­richt

1 februari 2021

De eerste ronde met commissievergaderingen van het jaar heeft plaatsgevonden. We kwamen over uiteenlopende onderwerpen te spreken.

De commissie Watersysteem ging ditmaal over klimaatadaptatie. We hebben de heemraad gevraagd om meer duidelijkheid te geven over hoe effectief verschillende maatregelen zijn. Ook willen we dat de bestaande subsidieregeling behouden blijven voor inwoners, stichtingen en verenigingen en niet enkel beschikbaar worden voor bedrijven. De tekst van het voorstel gaat worden aangepast naar aanleiding van onze bijdrage. Als laatst heeft burgerlid Lysanne aandacht gevraagd voor geotextiel, een goedkoop materiaal dat waterschappen gebruiken, maar dat bijdraagt aan de plastic soep in rivieren.

Tijdens de commissie Waterketen kwam de heemraad met een voorstel tot aanscherping van de energiestrategie. Een zeer teleurstellend voorstel, waarin nauwelijks verbeteringen waren doorgevoerd. We hebben de heemraad hierop aangesproken en kregen bijval van vrijwel al onze collega's uit andere fracties. De heemraad heeft toegezegd dat er op korte termijn een klimaatstrategie komt die veel breder gaat kijken naar de klimaatimpact van het waterschap. Daar zijn we blij mee, want zo'n strategie biedt kansen om ├ęcht te gaan verduurzamen.

Bij de commissie Middelen kwam het nieuwe participatiebeleid ter sprake. Paul vroeg aandacht voor inclusiviteit bij participatie: zorg dat zulke trajecten ook toegankelijk zijn voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, voor laaggeletterde mensen, en voor mensen die moeite hebben met digitalisering. Daarnaast vroeg hij de heemraad na te gaan of het waterschap de oproep van de staatsecretaris van financi├źn te volgen om schulden kwijt te schelden van de gedupeerde van de toeslagenaffaire.

Ten slotte heeft de heemraad op ons verzoek aangegeven in het nieuwe jaarverslag van de muskusrattenbestrijding de term 'bestrijding' te gaan gebruiken in plaats van het verbloemende 'beheer'.