Debat over bodem­daling voor het zomer­reces


Nieuws­be­richt

26 juni 2020

Vandaag vond de laatste vergadering van het algemeen bestuur voor het zomerreces plaats en daarmee (hopelijk) ook de laatste digitale vergadering.

We hebben uitgebreid gesproken over het bestuurlijke process rondom bodemdaling in de veenweidegebieden. Door lage waterpeilen in deze veengebieden in Zuid-Holland en Utrecht zakt de grond langzaam weg, een process waarbij veel CO2 vrijkomt. Een mogelijke oplossing is onderwaterdrainage, het aanleggen van een ondergronds buizensysteem waarmee het veen van binnenuit nat wordt gehouden. Dat voorkomt mogelijk bodemdaling en CO2-uitstoot, maar het is nog onbekend of het op de lange termijn effectief is en wat het effect op bodemleven is, bovendien kost ook nog eens veel geld.

Samen met 50PLUS en AWPenLRR dienden we een motie in om het college te verzoeken een brede blik op oplossingen te houden. Dus niet alleen kijken naar onderwaterdrainage, maar ook alternatieven, waaronder 'natte teelt'. Bij natte teelt schakelt de landbouw om naar andere gewassen (zoals lisdodde of cranberries) die je juist kunt verbouwen bij natuurlijke hoge waterpeilen. Na een lange debat hebben we besloten de motie aan te houden (d.w.z. niet in stemming te brengen). Later dit jaar komt de inhoudelijke discussie terug en dan gaan we er mee verder. Het college is dus nog niet van ons af.