De eerste corona-proof verga­dering


Nieuws­be­richt

25 september 2020

In de grootste zaal van een nabij het waterschapshuis gelegen hotel vond de eerste fysieke vergadering algemeen bestuur plaats sinds de uitbraak van het corona-virus.

Het belangrijkste agendapunt was de Watervisie, een doorkijk naar hoe het werkgebied van het waterschap zich de komende 30 jaar gaat ontwikkelen en hoe wij als waterschap met die veranderingen om willen gaan. Fractievoorzitter Paul van Gent legde uit waarom we enerzijds blij werden van het document, waarin klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, circulaire economie en duurzame landbouw als belangrijke trends worden genoemd. Maar hij vertelde ook waarom we anderzijds ook nog teleurgesteld waren, de problemen zijn zo dringend dat we echt niet nog 30 jaar op deze voet verder kunnen gaan. Bovendien beschreef het document geen visie op de plaats van dieren in het rivierengebied. Uiteindelijk hebben we besloten in te stemmen met deze Watervisie met de volgende stemverklaring: “Wij zijn van mening dat de ontwikkelingen die in de Watervisie genoemd worden niet snel genoeg en niet ver genoeg gaan, maar we zijn het wel eens met de richting van de ontwikkeling en zullen daarom voor de Watervisie stemmen, waarbij we hopen u de komende jaren kunnen overtuigen om nog een tandje bij te zetten.”

Ook dienden we samen met de PvdA een motie in over bodemdaling. Een nieuw rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur doet aanbevelingen die vragen om een wezenlijke andere aanpak van het probleem van bodemdaling in de veenweidegebieden dan het waterschap tot nu toe wilde. Naar aanleiding van de motie heeft college toegezegd om met een reactie op dit rapport te komen.

Ten slotte bevond zich onder de binnengekomen stukken een petitie tegen het nieuwe beverprotocol van het waterschap waarin het doden van bevers als optie is opgenomen. Met bijna 600 handtekeningen is dit met afstand de grootste handtekeningenactie die het waterschapsbestuur ooit kreeg aangereikt. Ons bestuurslid Dana van der Kraan vroeg het college daarom om dit signaal uiterst serieus te nemen.

Dit waren voor ons de hoogtepunten uit deze eerste fysieke vergadering, we verwachten dat het voorlopig ook meteen weer de laatste was.