Dana legt stem­ver­klaring af tijdens de Algemeen Bestuurs­ver­ga­dering


Stem­ver­klaring soli­da­ri­teits­re­geling muskus­rat­ten­be­strijding

25 april 2022

Afgelopen vrijdag stond het thema solidariteitsregeling muskusrattenbestrijding op de agenda tijdens de Algemeen Bestuursvergadering. Onze waterschapsbestuurder Dana van der Kraan legde hierover een stemverklaring af. Lees de volledige verklaring in onze bijdragen.